เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15 ปี ให้บริการ สืบตามกฎหมาย สืบชู้สาว สืบติดตามระบบโทรศัพท์ บริการงานบอดี้การ์ด เราทำงานเป็นทีมมีระบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน อย่างรอบครอบก่อนปฏิบัติงานจริง เรายินดีสืบหาความจริงในสิ่งที่คุณอยากรู้ได้ทุกๆเรื่อง บริการงานสืบทั่วไป สืบพฤติกรรมบุคคล สืบเรื่องชู้สาว สืบธุรกิจ สืบทรัพย์สิน สืบคนหาย สืบรถหาย

สืบทะเบียนรถ สืบหาหลักฐานสู้คดีหรือฟ้องคดี เช็คเบอร์โทรศัพท์ สืบที่ทำงาน สืบหาหลักฐานถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถ GPS คุณภาพสูง

เราเน้นประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดให้ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จของงานคือการบริการของเรา

ค่าบริการจะเริ่มต้น 5,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมโทร.

เราเป็นผู้เชียวชาญ

ยินดีให้คำปรึกษาทุกคดี

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทีมงานคุณภาพ หลักฐานชัดเจน ลงพื้นที่จริง ได้หลักฐานตามวัตถุประสงค์
มีความเชี่ยวชาญในการลงพื้นที่ ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริการของทนายความ

รับว่าความทั่วประเทศ ปรึกษาคดีความทุกชนิดด้วยทีมทนายความที่มีประสบการณ์การทำงาน และมีคุณภาพ ส่งโนติสถึงลุกหนี้/ทวงถาม ร่างสัญญา/หนังสือ ให้คำปรึกษาก่อนและหลังฟ้องคดี ฟ้องคดีแพ่ง อาญา และอื่นๆ ยื่นคำให้การสู้คดี อุทธรณ์/ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ สืบพฤติกรรม สืบทรัพย์ บังคับคดี

คดีอาญา

คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีลักทรัพย์ คดีรับของโจร คดีหมิ่นประมาท คดีทำร้ายร่างกาย คดีแชร์ คดีผิดสัญญาต่างๆ เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย คดีเช่าซื้อ คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ คำร้องขอเพิ่มถอนการบังคับคดี คำร้องจัดการมรดก คำร้องคัดค้านการยื่นคำร้อง ขอเป็นผู้จัดการมรดก คำร้องขอเป็นผู้อนุบาลผู้ไร้ความสามารถ และ ขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ

คดีครอบครัว

คำร้องรับรองบุตร/ฟ้องให้รับรองบุตร คดีฟ้องหย่าชาวไทยและจำเลยต่างประเทศ คดีฟ้องชู้ คดีเกี่ยวกับบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

คดีแพ่ง

คดีกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง คดีแชร์ คดีผิดสัญญาต่างๆ เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย คดีเช่าซื้อ คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ คำร้องขอเพิกถอนการบังคับคดี

บริการสืบหาข้อมูล

การสืบหาความจริงในเชิงความเป้นจริงที่ใช้ประกอบในการสู้คดีใช้เป้นหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีและค้นหาความจริง
สืบธุรกิจ / สืบทรัพย์
ตรวจสอบข้อมูลหมายจับในคดีต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้สมัครงาน ลูกจ้างหรือพนักงาน ของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ สืบสวนหาข้อมูลของคู่ค้าลูกค้า ความน่าเชื่อถือของลูกค้าข้อมูลด้านการเงินของคู่ค้าว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้า หรือผู้ที่จะร่วมลงทุนด้วย ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลต่างๆ (เช่นด้านการเงิน) ของบริษัท หรือ คู่ค้า ก่อนจะเข้าไปร่วมลงทุน หรือ ซื้อกิจการ(Take Over) สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด กรณีการทุจริตในองค์กร หรือบริษัท
สืบชู้สาว / สืบพฤติกรรม
สืบหาความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว ติดตาม เฝ้าดูพฤติกรรมของคนรัก หรือคู่สมรส สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี เช่น การฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี สืบหา ตรวจสอบ ประวัติส่วนตัว เช่น ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลยานพาหนะ สถานภาพทางครอบครัว ประวัติการทำงาน หรือประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติอาชญากรรม หรือการต้องโทษ ตลอดจนสถานภาพทางด้านการเงิน
สืบหาตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สืบหาข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทย ที่เดินทางผ่านด่าน ตม.ต่างๆ
สืบคดี / หมายจับ
สืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา หรือเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี สืบหาตัวบุคคลตามหมายจับหรือติดตามหาตัวบุคคลสูญหาย สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี(เช่นการฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี) ติดตามทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดคืนจากเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ทำการยึดหรืออายัตไว้ โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้มีไว้ได้มา หรือใช้ในการ กระทำความผิด